Do organizačného tímu patria členovia občianskeho združenia Národné Kultúrne Centrum a ďalší spolupracovníci.

Stručná charakteristika realizačného tímu:

Kamil Križan, generálny riaditeľ podujatí, novinár, podpredseda medzinárodnej federácie novinárov (predstavenie);
Zakladateľom združenia je Kamil Križan, ktorý je zároveň aj jeho prezidentom. Má bohaté skúsenosti z organizovania kultúrnych podujatí a veľkých podujatí všeobecne. Mal na starosti celú prípravu podujatí a bol zodpovedný aj za ich propagáciu v medzinárodnom meradle. V novinárskej obci pôsobí od roku 1991. Doteraz zorganizoval:
- JUNIFEST – najväčšie festivaly na Slovensku so zápisom v guinessovej knihe rekordov s celkovou návštevnostou 257 tis. účastníkov. Pozrite si youtube kanál JUNIFEST.
- 22 ročníkov Majstrovstiev Slovenska novinárov v tenise
- 6 ročníkov Majstrovstiev Európy novinárov v tenise (videozáznam STV)
- 7 ročníkov Majstrovstiev sveta novinárov v tenise (videozáznam STV)
- viac info o podujatiach: www.junifest.sk
- viac info https://sk.linkedin.com/in/kamilkrizan

Ing. Marek Borik, výkonný riaditeľ podujatí:
Marek Borik zastáva od roku 2014 pozíciu výkonný riaditeľ projektu Slovenské slávnosti. Na zodpovednosti má koordinovanie a riadenie všetkých materiálnych, finančných a technických zdrojov projektu. V oblasti obchodu pôsobí už od roku 2006, kedy začal v OVB ako obchodník. Od roku 2008 až doteraz pracoval na rovnakej pozícií v spoločnosti Wustenrot. Posledných 5 rokov riadil menšiu sprostredkovateľskú spoločnosť s 9 obchodníkmi. Má skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí. V roku 2014 spoluzakladal ako viceprezident združenie Národné Kultúrne Centrum a je spoluautorom projektu Slovenské slávnosti. Marek Borik vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu podnikového manažmentu – špecializáciu podnikové financie.
- viac info https://sk.linkedin.com/in/marekborik

Mgr. Juraj Cibula, programový riadideľ:
Juraj Cibula zastáva funkciu programového riaditeľa podujatia od roku 2015. Na zodpovednosti má programovú zložku podujatia, komunikáciu s účinkujúcimi interpretmi a ich manažérmi, komunikáciu s obchodnými a gastro partnermi, dohliadanie na organizáciu sprievodných akcii (súťaže, športové hry). Pôsobil 5 rokov ako grafický dizajnér a art director v reklamných agentúrach. Sleduje aktuálne dianie na medzinárodnej hudobnej scéne. Juraj Cibula je aktívny autorom - hudobný skladateľ, ideamaker a copywriter. Má skúsenosti s koordináciou väčšieho množstva ľudí pôsobením v cestovnej agentúre a osvedčený certifikát Ekonomickej Univerzity - Sprievodca cestovného ruchu. Juraj Cibula vyštudoval Školu Úžitkového Výtvarníctva v Bratislave, odbor grafický design a Porovnávaciu religionistiku na FF UK.