Definícia podujatia:

Projekt Slovenské slávnosti je trvalo udržateľným festivalom, ktorý jeho partnerom získava nových verných zákazníkov a zvyšuje im objemy predaja i obchodné podiely. Partneri festivalu vďaka novému trhu získavajú konkurenčnú výhodu a dosahujú vyššie zisky. Je nástroj pre spoločensky zodpovedné podniky. Ponúka oslovenie ľudí na celom Slovensku a celoročné reklamné partnerstvo.

Zámerom projektu je vytvoriť tradíciu každoročných podujatí v ôsmich krajských mestách na celom Slovensku (t.j. Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov). Termíny konania jednotlivých podujatí budú rozložené postupne na obdobie celého roka. Pre úvodné podujatie už máme rezervované vhodné termíny.Cieľová skupina:

Široká verejnosť vo veku od 15 do 50 rokov (občania v produktívnom veku, rodiny s deťmi, študenti);
Partneri festivalu a Médiá.Očakávaná návštevnosť a Miesta konania:

Partneri Slovenske slavnosti

Zámerom je vytvoriť tradíciu každoročných slávností o rozsahu 3 až 5 dní v ôsmich krajských mestách na celom Slovensku (t.j. Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov). Podujatia organizujeme v indoor priestoroch - zimné štadióny, športové haly a výstaviská s kapacitou na sedenie pre 5.000 a viac ľudí. Termíny podujatí v jednotlivých mestách budú rozložené postupne na obdobie celého roka. Očakávaná denná návštevnosť podujatí Slovenské slávnosti je 10 tisíc návštevníkov.

Úvodné podujatie odštartuje v Bratislave.Ciele:

 • Celodenný program pre širokú verejnosť – tance, sútaže, hry, tombola, workshopy, detský kútik
 • Hudobné koncerty populárnych spevákov / skupín; folklórne predstavenia Lúčnice a SĽUK-u
 • Propagácia a podpora mladých slovenských talentov osobnosťami – hudba, šport, kultúra
 • Propagácia a podpora slovenského ľudového dedičstva – tance, kroje, remeslá, jedlá
 • Kultúrno - spoločensky sa zabaviť; Zdravo a chutne sa najesť
 • Charitatívna podpora dobročinných nadácií
 • Hodnota mediálneho plnenia pre partnera vo výške až 5 násobku jeho príspevkuAko robiť biznis a dobro zároveň?

Dnes už nestačí len predávať. Každá značka, ktorá chce na trhu dlhodobo profitovať, musí myslieť v širších súvislostiach. Úlohou marketingu nie je len predať značku, ale musí sa snažiť zlepšiť kvalitu života svojich spotrebiteľov. Urobiť pre nich niečo dobré. Projekt Slovenské slávnosti poskytuje pre zodpovedné podniky obe služby.

Naším primárnym cieľom je posilňovať spoločenské vnímanie spoločností a značiek partnerov podujatia a zároveň podporovať kultúru. Produkty, služby i samotnú firmu partnera spropagujeme všetkým návštevníkom a partnerom slávností. Vašu značku spojíme s témami ako tradícia, kultúra, história, umenie a/alebo šport. Zároveň vašej firme dokážeme zvýšiť tržby (zisky) nielen počas samotného podujatia, ale aj počas celého roka.

Ako partner festivalu získate rôzne benefity podľa vášho želania a mediálnu propagáciu v niekoľkonásobne vyššej hodnote ako bude vaša finančná podpora pre festival.

Možnosti spolupráce

Partnerom festivalu garantujeme zvýšenie pozitívnej publicity, získanie nových verných klientov (zákazníkov, spotrebiteľov), zvýšenie návštevnosti obchodov/pobočiek partnera, propagáciu na podujatí a v mediálnej kampani k podujatiu a iné recipročné plnenia podľa želania partnera.

Ponúkame nasledovné spolupráce a partnerstvá:

 • REKLAMNÉ
 • MEDIÁLNE
 • BÁRTROVÉ
 • FINANČNÉ
 • MATERIÁLNE
 • ORGANIZAČNÉ
 • a inéČo ponúkame?

1. PRIESTOR NA FESTIVALE

 • Prezentácia na podujatí a zvýšenie povedomia o vašej značke – priama skúsenosť návštevníkov s vašimi výrobkami a službami (priestor na promo stan, predajný stánok, priestor na vlastné súťaže a program, hostesky, odovzdávanie cien tomboly na pódiu, a iné podľa vášho želania)

2. PARTICIPÁCIA V MEDIÁLNEJ KAMPANI

 • Zobrazovanie loga v mediálnej kampani s adekvátnym objemom - elekronické médiá - TV, rádiá; out-of-home (BLB, CLV, A1, letáky A5, pozvánky); online (web, FB); PR; on-site (bulletin, bannery, vstupenky, jedálne lístky, všetko čo si želáte...)

3. Zvýšenie Vášho predaja a ziskov

 • Vytvorenie vzájomného dodávateľsko - odberateľského , resp. obchodného vzťahu – sprostredkujeme vám predaj priamo na podujatí a počas celého roka na vašich vybraných pobočkách, obchodoch a na eshope

4. Ďalšie prislúchajúce benefity

 • Možnosť byť partnerom ďalších sprievodných akcií – Mezifiremné a rodinné športové hry; Autogramiády, Vybrané koncerty a vystúpenia, Spojenie názvu vašej firmy so známymi osobnosťami - speváci, hudobné skupiny, umelci, herci, športovci; Vzdelávacie workshopy pre obyvateľov a komunity (napr. kurz prvej pomoci, remeslá, kurzy varenia, tanca, ako pestovať zeleninu na balkóne, rozvoj osobnosti, alebo vaše vlastné workshopy, kurzy a pod.)
 • Pozvánky do super VIP zóny iba pre pozvaných hostí - ideálna možnosť stretnúť sa s účinkujúcimi skupinami, spevákmi pozvanými ľuďmi
 • Realizácia face-to-face prieskumu priamo na podujatí

5. spolupráca v oblasti CSR

 • Benefity pre vašich zamestnancov a ich rodiny voľný vstup na koncerty, na medzifiremné hry, teambuildingy, školenia
 • Participácia na podpore kultúrneho dedičstva (folklór, jedlá, tradície, zvyky, remeslá)
 • Podpora športu a ochrana životného prostredia – celoročné organizovanie zelených behov v obciach na Slovensku: športové podujatia spojené s výsadbou zelene, vznik nových jedlých komunitných parkov pomenovaných názvom spoločnosti partnera
 • Benefičná a charitatívna pomoc vybraných nadácií v mene vašej firmy

Tešíme sa na spoluprácu a sme vám v tomto smere kedykoľvek k dispozícií

CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ